Fødselsdagen til Ganesha

Les om fødselsdagen til Ganesha på side 58 i Inn i livet 2.
Er det som står i setningane rett eller gale? Set kryss.