Moskéen

Moské

  1. Kva ser du på biletet?
  2. Ser du eit heilagt hus på biletet?
  3. Kva kallar vi det heilage huset du ser på biletet?
  4. Kven har moskeen som sitt heilage hus?
  5. Beskriv korleis moskeen på biletet ser ut.
  6. Kor mange forskjellige fargar ser du på moskeen?
  7. Kva gjer muslimane i moskeen?