Kva er rett 1?

Sjå på bileta og les teksten som står om islam på side 21-23 i Inn i livet 1.

Set kryss ved det svaret som er rett.