Synagogen

  1. Kva ser du på biletet?
  2. Kva religion har synagogen som gudshus?
  3. Kva kallar vi dei som høyrer til religionen jødedom?
  4. Beskriv korleis synagogen ser ut.
  5. Piktogrammet for jødedommen i Inn i livet er ei stjerne (Davidsstjerna). Kvar kan du finne igjen denne stjerna på biletet?
  6. Ser du fleire ting på biletet du trur betyr noko spesielt?
  7. Kva fargar ser du i biletet?
  8. Kor mange former ser du i biletet?
  9. Teikn tre av formene du ser på biletet.