Marte og julefeiring

Les forteljinga om Marte og julefeiringa i kyrkja på side 26 i Inn i livet 2.
Plasser teksten i rett rekkjefølgje.