Kyrkjerommet

  1. Ser du eit heilagt hus på biletet?
  2. Kva kallar vi dette huset?
  3. Kven har denne bygningen som heilagt hus?
  4. Kva finn du i rommet?
  5. Kva gjer menneska i dette rommet?