Juleevangeliet

Les Juleevangeliet på side 28 og 29 i Inn i livet 2.
Er det som står i setningane rett eller gale? Set kryss.