På låven sitter nissen

Les På låven sitter nissen på side 20 i Inn i livet 2.
Plasser teksten i rett rekkjefølgje.