Les om FN-dagen på side 14-15 i Inn i livet 2.
Er det som står i setningane rett eller gale? Set kryss.