Kalender

Les om tidsrekning og kalendrar på side 28–36 i Inn i livet 5.

Set kryss ved det svaret som er rettast.