Kristendommen i Europa og Noreg

Prøve til kapittel 4 «Kristendommen i Europa og Noreg» s. 161–187.

Set kryss ved det svaret som er rettast.