Tilværets hjul

 1. Assosiasjonar
  1. Kva tenkjer du på når du ser biletet?
  2. Korleis opplever du stemninga i biletet? Forklar.
  3. Høyrer biletet heime i ein bestemt religion eller livssyn? Forklar.
 2. Beskrive innhald
  1. Kva ser du på biletet? Beskriv.
  2. Kjenner du igjen kva biletet føresteller?
  3. Kjenner du ei historie som passar til biletet? Fortel.
  4. Kva høgtid passar biletet til? Forklar.
  5. Kva rute trur du viser gjenfødinga som svolten ånd?
  6. Kva rute trur du viser gjenfødinga i himmelen?