Ganesha

 1. Assosiasjonar
  1. Kva tenkjer du på når du ser biletet?
  2. Korleis opplever du stemninga i biletet? Forklar.
  3. Høyrer biletet heime i ein bestemt religion eller livssyn? Forklar.
 2. Beskrive innhald
  1. Kva ser du på biletet? Beskriv.
  2. Kjenner du igjen nokon gudar eller gudinner på biletet?
  3. Kjenner du ei historie som passar til biletet? Fortel.
  4. Samanlikn biletet med andre bilete av Ganesha. Kva er likt og kva er ulikt?