Kven er dei?


Ein treng ikkje å vere medlem i eit livssynssamfunn for å vere livssynshumanist. Felles for alle livssynshumanistar er at dei set mennesket i sentrum. Dei trur ikkje på nokon Gud.