Nestekjærleik

Ein mann som ikkje var jøde, kom til rabbinaren Hillel og sa:

«Lær meg heile Toraen medan eg står på éin fot.»

Hillel svarte: «Det som du sjølv hatar, må du ikkje gjere mot

nesten din. Dette er heile læra. Resten er berre forklaringar.»