Opphav


Jødedommen oppstod i området rundt det som i dag heiter Irak. Moses er den største profeten i jødedommen. Ein profet er ein som har fått ein bodskap frå Gud (openberring) og skal fortelje bodskapen vidare. Jødar trur at Moses og det jødiske folket dei ti boda av Gud på Sinai-fjellet. På Sinai-fjellet gjorde Gud ei pakt med jødane. Ei pakt er ein avtale.


Rabbinarstudentar.