Dreidl

 
Assosiasjonar

 1. Kva tenkjer du på når du ser biletet?
 2. Korleis opplever du stemninga i biletet? Forklar.
 3. Høyrer biletet heime i ein bestemt religion eller eit livssyn? Forklar.

Beskrive innhald

 1. Kva ser du?

Om høgtida

 1. Kva er namnet på høgtida der barna ofte leikar med ein slik snurrebass, dreidl?
 2. I kva religion er hanukka ei høgtid?
 3. Kva går spelet snurren eller dreidl ut på?
 4. Kor mange dagar blir hanukka feira?
 5. Kva feirar jødar hanukka til minne om?
 6. Kva kallar vi lysestaken som jødane tenner lys i under hanukka?
 7. Kor mange armar har ein hanukkastake?
 8. Kva blir det niande lyset i hanukkastaken brukt til?