Synet på mennesket


I Bibelen står det at mennesket er skapt i Guds bilete. Derfor er mennesket det mest verdifulle Gud har skapt. Når mennesket gjer noko som går imot Guds vilje, blir det kalla synd. Trua og det kristne fellesskapet skal hjelpe menneska til å handle godt. Kristne trur at dei kan få frelse gjennom å tru på Jesus Kristus. Frelse tyder eit evig liv med Gud.


Bergpreika.


Bergpreika, Matt 5–7.